Reklamacje i zwroty

W przypadku zgłoszenia reklamacji zakupionego Towaru prosimy o wypełnienie formularza „Reklamacje”, który znajduje się poniżej. Pozwoli to na sprawniejsze rozpatrzenie procesu reklamacyjnego.

Należy pamiętać, że przed odebraniem przesyłki od kuriera należy ją dokładnie sprawdzić. W przypadku, gdy stwierdzimy, że opakowanie zostało uszkodzone lub zniszczone, należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki i skontaktować się z naszą firmą. Niestety, kurier może przesyłkę wydać tylko po uiszczeniu opłaty oraz pisemnym potwierdzeniem odbioru. Dlatego nie ma możliwości sprawdzenia zawartości paczki przed uiszczeniem opłaty. Jednak należy poprosić kuriera, aby poczekał i uczestniczył w otwarciu otrzymanej przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone należy przy kurierze sporządzić protokół. Do protokołu można dołączyć także zdjęcia pokazujące uszkodzenie produktu i/lub uszkodzenie opakowania.

W przypadku, gdy zamówiony Towar okaże się uszkodzony mechanicznie, należy wypełnić formularz „Reklamacje” i dołączyć do niego dowód zakupu. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien odesłać reklamowany Towar na adres siedziby firmy.

W przypadku, gdy Sprzedawca stwierdzi, że dokumentacja jest niepełna, wezwie Klienta do jej jak najszybszego uzupełnienia, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych. Po upływie tego czasu Klient zostanie poinformowany (telefonicznie lub e-meilowo) o rozstrzygnięciu reklamacji. Firma Handlowa „ROL-GAW”

Ul. Kasztanowa 34

76-251 Kobylnica

 

 

 

REKLAMACJA

 

 

Ja, .........................................................., niniejszym zawiadamiam, iż towar ........................
............................................................................................................................................ zakupiony przeze mnie w dniu ...................... jest wadliwy. Jego wada to ...............................
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wada została stwierdzona w dniu ...................................
Czas pracy zakupionego Towaru .....................................

 

 

Z uwagi na to, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

- wymiany towaru na nowy*

- nieodpłatną wymianę towaru*

- obniżenia towaru o kwotę* ..........................................

- odstąpienia od umowy sprzedaży, proszę o zwrot pieniędzy na konto* ..................................
.............................................................................................................................................

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………
 

 

*niepotrzebne skreślić