Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ROLGAW.PL 

 

I. Definicje:

Pojęcia występujące w Regulaminie:

1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną i która dokonuje Zamówienia

3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego według zasadach określonych w Regulaminie

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.rolgaw.pl, za którego pośrednictwem Klient może składać Zamówienia

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży

6. Towar – produkt znajdujący się w Sklepie internetowym, którego dotyczy Umowa Sprzedaży

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta zostaje pomiędzy Klientem a firmą ROL-GAW za pośrednictwem Sklepu internetowego

8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.)

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18licpa 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 

II. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego „ROLGAW.PL”, który znajduje się pod adresem www.sklep.rolgaw.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Właścicielem Sklepu internetowego „ROLGAW.PL” jest Firma Handlowa ROL-GAW, której właścicielem jest Roman Andrzej Gaweł. Firma swoją siedzibę ma w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 34/2. NIP: 839-106-16-70, Tel: 600-416-215, e-mail: info@rolgaw.pl

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: zasady rejestracji w Sklepie internetowym, zasady i warunki korzystania z konta, zasady i warunki składania zamówień oraz zawierania Umowy sprzedaży.

5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym „ROLGAW.PL” są cenami brutto i podane są w polskich złotych (PLN).

7. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym Klient musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

7.1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail)

7.2. Posiadać komputer lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające pracę w  systemie operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android

7.3. Przeglądarkę internetową  umożliwiającą korzystanie z internetu.

8. Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki zakupionego Towaru oraz wystawienia dowodu zakupu.

9. Informacje o Towarach zawarte na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 77 Kodeksu Cywilnego.

10. Klient zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.

 

III. Warunki zakupu

1. Warunkiem rozpoczęcia zakupów w Sklepie internetowym „ROLGAW.PL” jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz rejestracja w specjalnym formularzu. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu wystawienia faktury lub paragonu. Akceptując Regulamin Klient także wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat Towarów, promocji oraz ofert specjalnych.

2. Osoba składająca Zamówienie musi być osobą pełnoletnią, posiadającą zdolność do czynności prawnych. Kupującym mogą także być osoby prawne lub jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyłączeniem czasu niezbędnego na aktualizację serwera.

4. Zamówienia będą realizowane tylko, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz rejestracyjny. Należy podać prawidłowe dane kontaktowe, tj. dokładny adres, na który ma być wysłane Zamówienie oraz dane kontaktowe, tj.: numer telefonu oraz adres e-mail. Sprzedawca ma prawdo do anulowania Zamówienia, gdy dane będą niekompletne i będzie niemożliwy kontakt z Klientem.

5. Zakupu dokonuje się poprzez umieszczenie wybranego Towaru w koszyku i poprawne uzupełnienie formularza. W celu dokonania Zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie treści Regulaminu, podanie swoich danych osobowych i kontaktowych oraz kliknięcie przycisku „zamawiam/kupuję”. Po tych czynnościach Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem swojego Zamówienia. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję „za pobraniem”/”płatność przy odbiorze”, od momentu złożenia Zamówienia.

6. W przypadku braku zamówionego Towaru lub wydłużenia czasu na jego sprowadzenie Kupujący jest automatycznie informowany o tym fakcie. W takiej sytuacji Kupujący może anulować lub zmienić swoje Zamówienie lub jego część.

7. „ROLGAW.PL” zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia na każdym etapie realizacji, w przypadku niedostępności danego Towaru w magazynie oraz u dostawców,  w przypadkach budzących wątpliwości oraz gdy nie jest przestrzegany Regulamin. Kupujący zostanie automatycznie poinformowany o takiej sytuacji poprzez wiadomość e-mail.

8. Koszty przesyłki ponosi Kupujący. Koszty oraz sposoby dostawy znajdują się w rozdziale IV.

9. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

9.1. Dokument sprzedaży wysyłany jest razem z Zamówieniem . Na życzenie Klienta może zostać wysłany również  na adres e-mail Klienta

 

IV. Koszty i sposoby dostawy

1. Zamówienie wysyłane jest pod wskazany przez Klienta adres.

2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się tylko przesyłką kurierską (DPD).

3. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 2 dni robocze. Każde zamówienie złożone do godz. 13.00 z reguły jest wysyłane tego samego dnia.

4. Za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika Sklep „ROLGAW.PL” nie odpowiada.

5. Koszty wysyłki ponosi Klient.


Poniżej przedstawione są koszty transportu, które zawierają już koszty pakowania i wysyłki towaru:

Do 5  kg – 16,00 zł brutto

Do 10 kg – 18,45 zł brutto

Do 20 kg – 19,68 zł brutto

Do 31,50 kg – 24,60 zł brutto

Do 40,00 kg – 38,00 zł brutto

Do 50 kg – 46,00 zł brutto


Powyżej 50 kg ceny są ustalane indywidualnie. Klient o tej cenie zostanie poinformowany telefonicznie i/lub e-mailowo.

Powyższe ceny dotyczą przesyłki standardowej w rozumieniu firm kurierskich.

W przypadkach przesyłek niestandardowych (gabarytowe, długościowe) cena ustalana jest indywidualnie.

W przypadku przesyłek za pobraniem do ceny należy doliczyć 3,00 zł brutto.

6. Jednocześnie Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów transportu. Zmiany te mogą wynikać z niemożliwości spakowania przesyłki w jedną paczkę, ze względów bezpieczeństwa czy ograniczeń firmy kurierskiej. O każdej zmianie Klient zostanie automatycznie poinformowany.

 

V. Ceny i sposób zapłaty.

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i są podane w polskich złotych (PLN). Do cen Towarów doliczany jest koszt przesyłki (koszty i sposoby dostawy opisane są w Regulaminie w rozdziale IV).

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

2.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy:

Bank: PKO BP Oddział Słupsk

Nr konta: 81 1020 4649 0000 7602 0086 4900

W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.

3. Ceny w siedzibie firmy mogą nieznacznie różnić się od tych podanych na Stronie internetowej Sklepu.

  

VI. Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej, bez podania przyczyny.

2. Termin odstąpienia od Umowy sprzedaży mija po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.

3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza, dostępnego na naszej stronie lub w inny sposób (np. droga e-mailową) poinformować o odstąpieniu od Umowy.

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, zwrócić Towar Sprzedawcy.

6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient zwraca Towar na adres Sprzedawcy na własny koszt w oryginalnym opakowaniu. Zwracany Towar nie może posiadać śladów użytkowania lub jego użycia.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klientowi zwracane są otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych), bez kosztów dostawy.

  

VII. Reklamacje  

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeku Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówiony Towar bez wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

4.1. Pisemnie na adres Sprzedawcy, tj. ul. Kasztanowa 34, 76-251 Kobylnica

4.2. W formie elektronicznej na adres e-mailowy Sprzedawcy: sklep@rolgaw.pl

5. W opisie reklamacji należy podać następujące dane:

5.1. Imię i nazwisko

5.2. Adres

5.3. Adres e-mail

5.4. Datę złożenia zamówienia

5.5. Przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania

5.6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej.

7. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

8. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon/faktura VAT).

9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.

10. W przypadku rozpatrzenie reklamacji Towar zostanie naprawiony, bądź wymieniony na nowy, pełnowartościowy lub zostanie zwrócona wartość Towaru.

11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty ponosi Klient.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia lub wycofania danych Towarów z oferty, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz 1204 ze zm.), ustawy o szczególnych warunkach pracy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz.296 ze zm.).

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodzę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury/rachunku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firmy i ich logo użyte na stronie Sklepu internetowego „ROLGAW.PL” należą do ich właścicieli i są używane wyłączanie w celach identyfikacyjnych. Mogą one być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie opisy, zdjęcie oraz materiały prezentowane na stronie Sklepu użyte są w celach informacyjnych. Ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie jest zabronione.